Handel zagraniczny, co warto wiedzieć?

www.rrd.org.pl

Rozwój firmy to rzecz normalna. Bardzo często zdarza się tak, że rozwijamy się wraz z działalnością naszego przedsiębiorstwa na zewnątrz, a więc próbujemy na zagranicznych rynkach. Trzeba wszak wierzyć w siebie i swoje produkty lub usługi i to, że znajdą one nabywców za granicą kraju. Jest to jednak tylko jeden z elementów handlu zagranicznego, o którym mówimy także w przypadku, jeśli sami nabywamy towary bezpośrednio z zagranicy, na przykład od jakiegoś dostawcy z sąsiedniego kraju.

Całemu zjawisku sprzyjają takie rzeczy jak globalizacja, rozwój technologii czy lepsza i łatwiejsza komunikacja. Wszystko to sprawia, że handel zagraniczny jest dziś o wiele łatwiejszy Mimo tego, każdy przedsiębiorca powinien w odpowiedni sposób przygotować się do handlu z zagranicznymi partnerami. Wymaga to przede wszystkim wiedzy oraz znajomości przepisów, jak również świadomości pewnego ryzyka, jakie wiąże się właśnie z tego typy handlem. Wsparcia i informacji na temat handlu zagranicznego można szukać w takich placówkach jak m.

in. Zagraniczne Biura Handlowa (to za granicą Polski), ale też w Krajowej Izbie Gospodarczej czy w Polskim Funduszu Rozwoju (to na terenie Polski). Na jaką konkretnie pomoc możemy liczyć? Chodzi tutaj przede wszystkim o takie aspekty jak:

  • nawiązywanie kontaktów,
  • pierwsze kontakty,
  • rozpowszechnianie ofert,
  • eksponowanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
  • udzielanie aktualnych informacji związanych z rynkiem,
  • organizacja wyjazdów czy spotkań zagranicznych.

Poza tym, trzeba jeszcze się odpowiednio przygotować do handlu zagranicznego poprzez zaznajomienie się z przepisami, ale też znalezienie informacji o rynku oraz wyszukanie partnera do handlu.

W jaki sposób przygotować się na handel zagraniczny?

Przede wszystkim należy zaznajomić się z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi handlu i wymiany w Unii Europejskiej. Istotne są rozróżnienia związane ze sprowadzeniem i dostarczaniem towarów do poszczególnych krajów, gdyż od tego zależą między innymi kwestie cła i podatków. Dodatkowo, zanim rozpoczniemy handel zagraniczny, musimy koniecznie znaleźć więcej informacji na temat rynku zagranicznego, na który chcemy wejść. Dotyczy to m.

in. przepisów czy kultury prowadzenia biznesu. Być może najważniejsze jednak znaleźć partnera, który będzie dla nas wiarygodny i z którym nasza współpraca będzie się mogła w odpowiedni sposób układać. Konieczne jest podpisanie kontraktu oraz zabezpieczenie transakcji.

Każdy przedsiębiorca powinien również wiedzieć o tym, jakie ogranicza występują w wymianie handlowej. Tylko w ten sposób rzeczywiście będziemy odpowiednio przygotowani na handel zagraniczny.