Interaktywne domy

Ludzie zawsze wyobrażali sobie domy przyszłości, jako twory naszpikowane nowymi technologiami. Dziś nic się nie zmieniło – pomimo tak szybkiego rozwoju techniki, futurolodzy nadal snują wizje, które wydają się współczesnym ludziom wręcz nieprawdopodobne. Domy zamieszkiwane przez nas w przyszłości mają być całkowicie interaktywne. Dotyczy to nawet drzwi, które będą otwierały się pod wpływem spojrzenia. Umożliwi to zamontowanie w nim systemu rozpoznawania twarzy – będzie on potrafił ustalić nie tylko czy dana osoba tu mieszka, ale także czy nie ma jej w policyjnej bazie kryminalistów.

Rewolucja zajdzie także w kwestii sprzętu – lodówki, pralki, a nawet szafki będą połączone z naszym smartphonem, który stanie się pewnego rodzaju „centrum dowodzenia”. Wyposażenie domu będzie także pomocne w utrzymaniu stanu zdrowia, np. toalety będą potrafiły badać skład naszego moczu, co umożliwi wczesne rozpoznawanie chorób. Choć część elementów tego obrazu domu przyszłości wydaje się zupełnie nieprawdopodobna, jeszcze trudniej przyjąć do wiadomości czas, w jakim ma stać się rzeczywistością. Według futurologów wystarczy na to jedynie 15 lat.