Na tym jeszcze nie koniec

www.teatrpolonistyki-uw.pl

Okazuje się, że wspomniane powyżej procedury nie są tylko propozycjami, ale bardzo istotnymi kwestiami, które muszą zostać wykonane jeżeli zależy nam na sfinalizowaniu umowy. Zapewniają nam bezpieczeństwo oraz spokojną przyszłość. Choć jest ich cała lista, to mimo wszystko po podpisaniu umowy nasze zadania się jeszcze nie kończą, czeka nas jeszcze mała przeprawa z urzędami i papierami do wypełnienia.

W pierwszej kolejności jeżeli dokonaliśmy już podpisu na deklaracji o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, musimy w przeciągu czternastu dni udać się do urzędu skarbowego w celu dokonania opłaty podatku od ustanowienia hipoteki, a także złożenia deklaracji o spłaconym podatku od czynności cywilno-prawnych. Poza tym wizyta w urzędzie miasta również będzie konieczna, to tutaj musimy poinformować o zmianie właściciela mieszkania, jest to szczególnie istotne pod względem naniesienia zmian w odniesieniu do płatnika podatku od nieruchomości. Skoro zmieniliśmy adres zamieszkania musimy także złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów.

Dobrze by było poinformować wszystkie instytucje, które będą potrzebowały danych o naszym nowym adresie. Będzie to z pewnością miejsce pracy, czy bank. Również zakłady dostarczające energie, gaz oraz wodę do naszego mieszkania powinny być poinformowane o nowym adresie oraz właścicielu.

Nowy właściciel mieszkania spółdzielczego powinien także zapoznać się z regulaminem osiedla, jakimiś wewnętrznymi ustaleniami oraz zasadami, które tutaj panują.