Rzeczoznawca majątkowy

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu ciekawych lub starych przedmiotów o nieznanej nam wartości dobrze jest skorzystać z usług fachowca aby te rzeczy wycenić. Zajmuje się tym między innymi rzeczoznawca majątkowy. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny i podlega ochronie prawnej.

Osoba pracująca jako rzeczoznawca sporządza szereg operatów szacunkowych a także różnych ekspertyz i opinii dotyczących wartości ocenianego majątku. Rzeczoznawcy często tez prowadzą doradztwo w tym zakresie. W zawodzie rzeczoznawcy wymagane są kwalifikacje oraz uprawnienia poprzedzone egzaminem państwowym.

Całość wymogów jest określona w specjalnej ustawie. Zazwyczaj też pracują samodzielnie, prowadząc własną działalność. Mogą także ubiegać się o funkcję biegłego sądowego.

Narzucona jest na nich także odpowiedzialność za niewykonanie czynności zawodowych. Rzeczoznawcy podlegają także obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualnie wyrządzone szkody w związku z niewywiązaniem się ze swoich czynności zawodowych.