Umowa przedwstępna i jej kluczki prawne

Kupując mieszkanie musimy liczyć się z oczywistym i wręcz niezbędnym krokiem, jakim jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadku, gdy zawieramy umowę przedwstępną nie ma takiego wymogu.

Jandach inwestuje w nowe mieszkania od dewelopera Skórzewo koło Poznania Architekt Toruń

Jest to z jednej strony plus dla kupującego, który nie musi ponosić na tym etapie kosztów taksy notarialnej, jednak nie mamy w takim przypadku żadnego zabezpieczenia. Przede wszystkim zawierając umowę bez podpisania aktu notarialnego, w sytuacji, w której któraś ze stron umowy uchyla się od jakiegokolwiek zapisu, mamy prawo do uzyskania tylko i wyłączenie roszczenia odszkodowawczego.

Niestety nie daje to stuprocentowej kompensaty wyrządzonej szkody, dlatego też nie jest to satysfakcjonująca sytuacja. Dlatego też dla naszego bezpieczeństwa warto by było skorzystać z takiej możliwości i zawrzeć umowę przedwstępną u notariusza.

Co możemy zyskać, okazuje się, że bardzo wiele szczególnie, gdy zależy nam na zakupie tego mieszkania. Najważniejszą kwestią jest oczywiście, możliwości skierowania sprawy do sądu jeżeli, któraś ze stron wskazana w umowie przedwstępnej odstąpiła od jakiegoś zapisu.

W takim przypadku mamy również dwie możliwości, bowiem możemy dochodzić roszczenia odszkodowawczego, albo doprowadzającego do zawarcia umowy. W przypadku, gdy decydujemy się jednak na rezygnacje z aktu notarialnego również warto poprosić o pomoc notariusza, która okazuje się niezbędna w określeniu istotnych kwestii, które powinny znaleźć się w umowie.